Uthyrning

Vi hjälper dig ta in en tilfällig chef eller konsult

Om du inte är intresserad av att rekrytera långsiktigt utan snarare är i behov av en snabb lösning kan vi rekommendera att du hyr in chefskompetens som fokuserar på företagets främsta behov. Det kan gälla ett visst område eller en mer övergripande chef som ser verksamheten ur ett nytt perspektiv. Denna typen av lösningar kan exempelvis användas för att lösa tillfälliga men allvarliga problem, ge vissa delar av verksamheten en nödvändig boost eller för att avbelasta annan chefskompetens i företaget.

Boka in ett möte med någon av våra rådgivare så kan vi gemensamt ta fram en handlingsplan som skräddarsys efter ditt företags specifika behov. Det kan gälla allt från en anställning på några månader till längre tidsperioder - allt beror på företagets nuvarande situation och vilka tjänster som eftersöks.

Kontakta oss redan idag så bokar vi in ett möte eller skickar mer information om du skulle vara intresserad av det. Vi har även möjlighet att visa upp en rad goda referenser om så önskas.

Hyr extra kraft när du behöver den!