Vi hittar chefen som lyfter ert team

Brett nätverk – Raka processer

Vi hittar chefen som lyfter ert team

Brett nätverk – Raka processer

Det självklara valet för chefsrekrytering i Stockholm

Vi på nAbleGrowth har arbetat med att rekrytera kompetenta chefer av högsta kvalitet till några av Sveriges största företag i många år. Vår samlade erfarenhet gör att vi är det självklara valet när det kommer till att välja en firma för chefsrekrytering i Stockholm. Vi nöjer oss inte med mindre än det allra bästa och arbetar ständigt på att utveckla verksamheten och förfina vår kunskap om marknaden och dess svängningar.

Har du frågor, eller är intresserad av våra tjänster? Tveka inte att höra av dig!


Viktigt att attrahera toppkompetens

För oss, som en av de ledande rekryteringsfirmorna i Stockholm, är det fundamentalt att vi kan attrahera och skapa intressanta incitament för toppkandidater i alla branscher, oavsett om det rör sig om näringslivet eller den offentliga sektorn. Detta kan handla om att skapa en miljö och ett sammanhang där deras kompetens kommer till sin rätta och där de upplever att det finns möjlighet att utvecklas och hitta nya utmaningar.

I grunden handlar det om respekt och att vi ska ha förståelse för varje individs och varje organisations specifika kvaliteter och förutsättningar.

Genom att ständigt hålla en hög nivå och hela tiden sträva efter att möta varje kandidat och verksamhet på en personlig nivå kan vi skapa en attraktiv tjänst som såväl toppföretag som toppkandidater vill vända sig till.  

Full fokus på chefsrollen

De faktorer som utgör en bra chef varierar självklart från bransch till bransch och mellan olika typer av företagskulturer, men det finns trots det några grundläggande egenskaper som i de allra flesta fallen bidrar till att göra en person mer eller mindre lämplig för en chefsposition.

Som chef eller VD agerar man som representant för den övergripande organisationen, vilket innebär att man är en förebild och någon som människor i hela företaget ser upp till. Därför är det viktigt att vara tydlig och att man har full förståelse för vad som krävs för att leda och få folk att följa.

Det kan handla om att ha förmågan att förmedla en vision till de anställda och sedan hjälp dem att förverkliga den, att vara bra på att delegera och ge sina anställda individuellt ansvar, att skapa incitament för egna initiativ och ge konstruktiv återkoppling när det behövs eller att fatta de riktigt svåra besluten när ingen annan kan.

Vi jobbar lyhört mot marknaden och ser till att anpassa våra förfrågningar och efterforskningar efter den ledartyp som efterfrågas av just ert företag. I grund och botten är relationen mellan verksamhet och ledare viktigast och att hitta den perfekta kombinationen är något som vi alltid arbetar mot.

Chefsrekrytering Stockholm – möte chef

Headhunting

För att rekrytera chefer till toppositioner krävs det en lång och grundlig process där vi, utifrån kundens olika kriterier, bygger upp en målprofil som innehåller önskemål om kompetens, referenser, behov, förväntningar med mera. I den inledande processen handlar det mycket om att vi ska skapa oss en så klar och tydlig bild av vad ni som organisation är ute efter, hur verksamheten fungerar och vad ni förväntar er av framtiden.

Ju bättre förståelse vi har för er verksamhet och era mål, desto bättre jobb kan vi göra för att hitta en perfekt kandidat.

Headhunting handlar mycket om att identifiera och plocka ut de främsta och mest intressanta kandidaterna till en tjänst. Det kan handla om individer som redan har bra tjänster och som är nöjda med deras position eller om individer som letar efter nya utmaningar. Vi vill kunna erbjuda dem en såpass bra möjlighet till utveckling att de väljer att gå med vårt förslag. Vi håller alltid ögonen öppna och har en bra översikt över hur marknaden ser ut inom olika branscher och ser till att vi alltid har ett stort förstaurval att välja från när det kommer till att tillsätta en ny tjänst.

chefsrekrytering Stockholm

Chefsrekrytering kräver dock en något annorlunda typ av headhunting än vid vanlig rekrytering. Här handlar det dels om att hitta en bra ledare som man vet att företaget har förtroende för och som har den kunskap och erfarenhet som krävs för att leda verksamheten. Dels om att hitta en person som ser potential och möjligheter i den nya tjänsten och som kan förverkliga den potentialen för att uppnå sina egna och företagets lång- och kortsiktiga mål.

För att hitta den perfekta kandidaten kan man ibland behöva leta långt utanför de från början uppenbara omgivningarna. Vi arbetar aktivt med att ha ett brett perspektiv för att förutsättningslöst söka genom ett stort antal olika marknader efter attraktiva kandidater. Ibland kan det visa sig att det som från början verkar som en icke kompatibel lösning i själva verket är precis det som företaget i fråga söker efter. Endast genom vår stora kompetens och långa erfarenhet har vi kunskap nog att hitta guldkorn på de mest oväntade platserna.

Höga krav för att garantera kvalitet

När det kommer till att hitta perfekta chefskandidater krävs det att man ställer höga krav på allt från själva rekryteringsprocessen och kandidaternas kompetens till organisationen som helhet. För att garantera att allt sköts så bra som möjligt från vår sida har vi utarbetat en pålitlig process där vi grundligt går genom allt från kandidaternas förståelse av den nya organisationen och deras specifika kompetens men även hur den nya organisationen förbereder verksamheten för det eventuella nytillskottet.

Vi arbetar med särskilt innovativa rekryteringstjänster. Processen ser ut som så att vi först går igenom kravprofil och er företagskultur, för att sedan gå igenom med er hur vi når fram till era målkanditater. Vi intervjuar sedan kandidaterna och presenterar en "shortlist" till er.

För att lyckas med detta är det viktigt att vi har en klar bild av såväl kandidaternas som den tillsättande organisationens målbild. Vad vill de ha ut av den nya positionen? Var ser ni verksamheten om fem år? Vilka resultat kan man förvänta sig? Ju tydligare en organisation är på att formulera sin affärsidé och sina kort- och långsiktiga mål, desto lättare blir det att hitta en perfekt kandidat som kan hjälpa till med att uppfylla dem.

Chefsrekrytering i Stockholm

Vi arbetar med rekrytering till chefspositioner över hela landet, och har så gjort i över femton år, men har en särskild koppling till Stockholm som gör att vi förmedlar mycket arbeten just här. Många av landets största företag är baserade här och för att hela tiden vara nära där det händer har även vi valt att lägga basen till vår verksamhet i Stockholm.

Hjälp att fatta rätt beslut

Att rekrytera till chefspositioner handlar inte bara om att hitta bra och kompetenta kandidater för företaget att välja mellan. Det kan även innebära att vi kan hjälpa till med rådgivning och fördjupning i själva urvalsprocessen om det så önskas.

Under rekryteringsarbetet har vi haft goda möjligheter att fördjupa oss i varje enskild kandidats specifika kompetenser, på ett sätt som kanske inte alla organisationer har möjlighet att göra, och har därför på vissa sätt en mer komplett bild av kandidaterna samt av hur deras egenskaper kan komma att gynna verksamheten på olika sätt.

Vi strävar efter att ha en öppen dialog med alla våra kunder och finns tillgängliga för rådgivning och övriga frågor när du behöver oss. Ibland kan det räcka med ett annat perspektiv för att se helheten och på så sätt kunna fatta rätt beslut.

Smidig integration en nyckelfråga

Efter anställning är det viktigt att den nya chefen snabbt och smidigt integreras i verksamheten. Vår initiala bedömning och utvärdering av såväl organisation som kandidat ska naturligtvis ha skapat perfekta förutsättningar för att integrationen ska kunna ske så smidigt som möjligt. Men det kan ibland vara bra med extra rådgivning eller utvärdering för att garantera att allting fortlöper enligt plan.

Kontakta oss så kan vi prata mer om hur vi kan hjälpa till med att snabba på uppstartperioden eller med andra frågor som rör integrationen efter tillsatt tjänst.

Att kontrollera processen

För att kunna hitta den rätta kompetensen, vid rätt tidpunkt och när förhållandena är som mest gynnsamma för alla inblandade parter, krävs det att vi som rekryteringsföretag har ett stort och kompetent nätverk av personer och organisationer som kompletterar varandra i såväl kompetensområde som övergripande marknad.

Att bygga upp ett sådant nätverk är en ständigt pågående process som går ut på att efterforska, söka upp och skapa anknytning till de bästa och mest attraktiva kanditaterna på marknaden och se till att följa deras utveckling under en längre period. För att på så sätt hela tiden ha en god kunskap om hur marknaden ser ut och vilka spelare som finns tillgängliga när en öppning visar sig.

Överblicken ger oss en viss kontroll över processen och vårt stora nätverk hjälper till att förstärka den. Utöver detta krävs det även att vi ser till att täcka upp ett brett spektrum av kompetenser för att på så sätt alltid kunna ha möjlighet att hitta perfekta kandidater till höga nyckelpositioner oavsett bransch. Vi anser att det krävs god och djup insikt om varje enskild verksamhet och avsätter därför mycket tid och energi till att fördjupa oss i de nyckelfaktorer och strukturer som gör varje enskild bransch speciell.

Även om vi tror att branschspecifik kompetens kan vara en nyckelfaktor när det kommer till att hitta rätt kandidater är vi också medvetna om att det ibland kan ge positiva synergieffekter att överföra kompetens från en bransch till en annan. Exempelvis kan detta bidra med ett nytt perspektiv och även nya kontakter som i slutändan kan vara gynnsamma för såväl det nya som det gamla företaget.

Garanterat nöjda kunder

Vår målsättning är att endast lämna bakom oss nöjda kunder, och i de allra flesta fallen är det precis vad som sker. Ibland kan det dock dyka upp anledningar som gör att det inte fungerar till hundra procent och för att du som kund inte ska uppleva att vi inte levererat vad vi lovat erbjuder vi därför en garanti som innebär att du får en ny kostnadsfri rekrytering om den person som rekryterats av oss av någon anledning inte får, eller kan, stanna kvar på tjänsten längre än ett halvår. På så sätt kan du känna dig trygg med att anlita oss oavsett om det skulle ske någonting som gör att den ursprungliga planen inte fungerade.

chefsrekrytering Stockholm

Goda referenser från såväl företag som kandidater

Vid intresse kan vi lämna referenser från en lång lista av nöjda kunder. Vi anser att kontakten med kunderna är en av våra främsta styrkor i det här företaget på grund av att nöjda kandidater och nöjda företag innebär för oss att vi bygger vidare på nya och större nätverk för framtida samarbeten.

Snabb feedback

Letar ni efter en stark ledare till ert företag eller behöver ni kanske hjälp med att föra samman verksamhetens olika delar och skapa en genuin laganda? Är du en erfaren VD som letar efter nya utmaningar eller är du kanske ny på marknaden och söker efter din första chefsposition? Lämna dina uppgifter till oss via vårt kontaktformulär så kan vi garantera bra och genomtänkt feedback inom tjugofyra timmar.

Vi är väl medvetna om att det är viktigt med snabb återkoppling i den här branschen och arbetar därför med ett system som gör att vi enkelt får en snabb och tydlig överblick över allt från potentiella kandidater till tillgängliga positioner.

Experter på ledarskap!