Övriga tjänster

Konsultuppdrag och hyrrekrytering

Vid sidan om våra kompetenta rekryteringstjänster så hyr vi även ut personal. Det sker i två olika former, hyrrekrytering och konsultuppdrag. Perfekt om du vill förstärka ditt team med ny kompetens under en längre eller kortare period.

Hyrrekrytering

Detta innebär att vi först anställer en person med specialkompetens som konsult. I ett senare skede överrekryteras denna kompetens till en annan kund och blir då direktanställd på företaget i fråga.

Konsultuppdrag

En konsult hos oss är anställd hos oss och hyrs ut till våra företagskunder. Dessa konsultuppdrag kan sträckas över både kortare och längre perioder. Vid ett flertal tillfällen har våra konsulter varit så viktiga för företaget att de har blivit fast anställda när konsultperioden är avslutad.

team

Inte bara rekrytering

Utöver chefsrekrytering kan vi även hjälpa er med teambuilding och coaching. Det kan handla om att reda upp en trasslig situation där de anställda har svårt att kommunicera, att bygga och förstärka företagsandan, öka det effektiva samarbetet eller bara se till att det dagliga arbetet flyter på i harmoni.

Ökad effektivitet

En stark gemenskap i kombination med en stark ledare ger ett effektivt team och vi kan vid behov sätta ihop individuella paket som är skräddarsydda för er organisation och era specifika behov. Ta kontakt med oss via mail eller telefon för att boka en tid där vi tillsammans kan diskutera fram en handlingsplan.

 

Redo att ta företaget till nästa nivå? Hör av dig till oss redan idag!